Wie zijn we?

Wij zijn eigenaars van oude liften die zich willen houden aan de Belgische wetgeving inzake liftveiligheid, maar die tegelijkertijd de schoonheid en authenticiteit van onze oude liften willen beschermen. We hebben dan ook besloten om een vzw op te richten zodat we kunnen optreden tegen de nefaste gevolgen voor onze liften die de implementering van de wetgeving met zich meebrengt.

 

De wetgeving rond oude liften is erg complex, en veel eigenaars ervaren hindernissen bij het vinden van vaklui om een gepaste en respectvolle modernisering uit te voeren. Het doel van onze vereniging is dan ook om de modernisering van erfgoedliften te bevorderen zonder afbreuk te doen aan hun authenticiteit. Bovendien willen we hun toekomst vrijwaren door het bevorderen van de ambachtelijke industrie die oude liften zal kunnen onderhouden en dus beschermen.

 
 
58a2db66e57df_hotel-oceania-metropole-montpellier-ascenseur-ancien-business-corner.jpg

Respectvol moderniseren

Onder druk van diverse eigenaarsorganisaties heeft de Wet Veiligheid Liften sinds 2005 alternatieve oplossingen mogelijk gemaakt om oude liften te moderniseren zonder ze af te breken of te beschadigen. Dit betekent dat sindsdien een echte risicoanalyse op maat kan aangevraagd worden: de Kinney-methode.

Tien jaar later is het echter duidelijk dat de controle-instanties (de EDTC’s – Externe Dienst voor Technische Controle) alle alternatieve oplossingen –  inclusief de Kinney-methode –  weigeren, en dat veel prachtige liften met vernietiging worden bedreigd.

Om de veiligheid en functionaliteit van onze liften te verhogen willen wij als eigenaars van oude liften het gebruik van de bestaande moderne technologie wijder verspreiden, doch met respect voor de esthetiek van oude liften en hun erfgoedwaarde.

 
guy in elevator.jpg

De eigenaars deftig informeren

De eigenaars van oude liften voelen zich verloren. Het gaat hier om een zeer technische en complexe wetgeving, verdeeld over verschillende koninklijke besluiten. Er bestaan oplossingen, maar eigenaars zijn hier niet van op de hoogte, en de EDTC's (de controle-instanties) houden informatie achter.

Hierbij komt nog dat de syndicussen die als beheerders van de liften een belangrijke verantwoordelijkheid dragen in dit dossier, vaak verloren zijn in deze complexe materie.

 
Screen Shot 2017-12-14 at 22.19.28.png

De autoriteiten op de hoogte brengen

De werknemers van de FOD Economie die voor het liftdossier verantwoordelijk zijn, lijken niet te begrijpen dat de wetswijzigingen die in 2005 zijn aangebracht - zoals de invoer van de Kinney-methode -  in de praktijk niet worden toegepast. Ze begrijpen niet dat de eigenaars in een impasse verkeren, en niet meer weten tot wie ze zich kunnen of moeten richten.

De Kinney methode wordt niet toegepast door de EDTC's; de weinige bedrijven die in staat zijn om oude liften respectvol te moderniseren zijn overbelast; opleidingen zijn praktisch onbestaande.

In plaats van haar energie te steken in het opleggen van boetes voor huiseigenaars die hun lift niet tijdig hebben gemoderniseerd, moet de overheid alles in het werk stellen om oplossingen te vinden voor de vele problemen die de liftwetgeving in de praktijk met zich meebrengt.

 
drieux-combaluzier180bd.jpg

Het vakmanschap bevorderen en versterken

Het beroep van liftoperator is een boeiend vak voor liefhebbers van mechanica en elektronica, alsook techniek in het algemeen. Een aantal grote bedrijven koopt al jaren de kleinere bedrijven op om bestaande installaties te vervangen door eigen apparatuur. Maar met elke ambachtsman die zijn boeken toedoet, verdwijnt een schat aan kennis voor eens en voor altijd, en wordt het steeds moeilijker om vaklui te vinden die de liften deftig kunnen onderhouden.

Wij vragen dat het beroep van liftoperator wordt ge(her)waardeerd zodat er opleidingen kunnen worden ingericht en de onontbeerlijke overdracht van kennis naar de komende generaties mogelijk wordt gemaakt.