Concrete gevallen van intelligente modernisering

Hier zijn twee voorbeelden van oude liften die gemoderniseerd werden dankzij innovatieve en "intelligente" technische oplossingen, en die werden gevalideerd volgens de Kinney-methode.

Hierna volgt een uitleg over twee zeer nuttige veiligheidsmaatregelen: het lichtgordijn en de positieve sloten.

ACP Forestière

Ziehier een reportage die het hele moderniseringsproces en de gebruikte technische oplossingen beschrijft:

 

Appartementsgebouw in Schaarbeek

Deze lift werd voorzien van een contactdetector op de cabine. Elk extern voorwerp dat tijdens het bewegen van de lift met de lift in contact komt, activeert de detector en stopt de lift.

Dit mechanisme is een intelligente manier om de risico’s te beperken die liften met een open schacht met zich meebrengen, en biedt een antwoord op een reeks punten in de EDTC-checklist, zoals het verhogen van de drempels, en de afdichting van openingen met een afmeting groter dan een bepaalde norm.

Deze installatie werd goedgekeurd door een EDTC.

Hieronder vindt u meer details over de werking van de contactdetector, een vernuftige oplossing die het mogelijk maakt om een lift in een "open" schacht te beveiligen.

In plaats van de schacht aan te passen, de drempels te verhogen, de openingen in de deuren en de drempels af te sluiten, wordt er aan de buitenkant van de cabine een mechanisme geïnstalleerd. Dit mechanisme op basis van infraroodstralen maakt het mogelijk om de lift onmiddellijk tot stilstand te brengen mocht een van de stralen onderbroken worden door de aanwezigheid van een extern object (bijv. een arm, een ladder die tegen de drempel geplaatst zou zijn, etc.).....) tijdens het parcours van de lift.

Aan alle zijden van de liftkooi, voor-, achter-, achter-, zij-, boven- en onderkant, worden infraroodstralen geïnstalleerd, en elke onderbreking zorgt ervoor dat het elektrische hoofdcircuit van de lift wordt afgesneden, waardoor deze onmiddellijk tot stilstand komt.

Detectors - Roof - 1 (notes).jpg
Detectors - Bottom - 1 (notes).jpg
Detectors - Back - 2 (notes).JPG

Het elektronisch gordijn

Het electronisch gordijn wordt geinstalleerd aan de buitenkant van de liftkooi, zoals U kan zien op de foto's (bovenaan: een typische lift van de jaren zeventig, onderaan een historische lift).

Het lichtgordijn bestaat uit twee delen (een zender en een ontvanger) die aan weerskanten van de ingang van de kooi worden geplaatst zodat het gehele vlak aan de ingang van de kooi beschermd is door een reekshorizontale infrarood stralen, typisch om de 5 cm. Bij onderbreking van een van de stralen stopt de lift onmiddellijk.

Als U een dergelijke lift hebt, dan raden wij U ook stellig aan om zulk een lichtgordijn te doen installeren, en hiervoor niet te wachten tot 2022 !

Diezelfde technologie werd in het voorbeeld hierboven in Schaarbeek aangewend om ook alle externe oppervallekn van de liftkooi te beschermen en de lift stil te leggen in geval een extern object in contact zou komen met de begewende liftkooi.

Rideau 1 oost.jpg
Gordijn 2.jpg
Rideau 1.JPG
Rideau 2.JPG

Positieve sloten

Een andere zeldzame maar mogelijke gebeurtenis is dat u voor een lege schacht staat wanneer u de gangdeur van de lift opent. In dit geval speelt de leeftijd van de lift wel een rol, omdat verouderde mechanische sloten kunnen opengaan wanneer er geen lift aanwezig is op de verdieping in kwestie.

De remedie is vrij eenvoudig: laat positieve sloten installeren. Deze zijn elektromechanisch en "positief", met andere woorden ze zijn geïntegreerd in het veiligheidscircuit van de installatie.

Maar om deze moderne sloten op bestaande deuren te installeren, is het soms noodzakelijk om liftoperatoren aan te stellen die in oude liften zijn gespecialiseerd.

Hieronder een voorbeeld van een "klassiek" slot. De klassieke "klik" die U hoort als de lift een verdieping voorbijkomt, komt door het contact met het klassiek slot dat geopend en dan weer gesloten wordt door een rolletje dat in kontakt komt met een uitstulping ("came") op de liftkooi. Het slot gaat puur mechanisch op en toe, en sleet op de sloten kan gevaarlijk zijn, want dat kan het zijn dat deuren niet degelijk gesloten worden en dus kunnen opengaan alhoewel er geen lift staat op de verdieping.

serrure classique zoom.JPG
Serrure Classique.JPG

Positieve vergrendeling wordt bekomen doorsloten die electrisch geintegreerd zijn in de veileigheidskringvan de lift. Het slot, eenmaal gesloten geeft het signaal aan de controlekast dat de lift mag vertrekken. Als de kooi op de gevraagde verdieping aankomt, dan geeft de kontrolekast het signaal aan het slot dat het mag geopend worden.

De moeilijkheidheid van een respectvolle modernisatie bestaat erin deze moderne sloten te integreren op bestaande deuren.

Positive Locks - 1 (notes).jpg
Serrure Positive.JPG